SAV-Rahoitus Oyj:n täytyy tuntea oikeushenkilöasiakkaden tietoja ja taustaa. Pyydämme täyttämään oheisen lomakkeen rahanpesulain vaatimusten mukaan ja lähettämään sen 31.3.2024 mennessä. Ellemme saa lomaketta, joudumme hankkimaan tiedot maksullisen tietopalvelun kautta ja perimään nämä kustannukset ilmoitusvelvolliselta yhtiöltä.

  1. Kuvaile lyhesti, mitä yritys tekee,
  2. Hallituksen jäsentietoihin täytetään kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet: nimi ja henkilötunnus
  3. Edunsaajatietoon kirjoitetaan nimet ja henkilötunnus (ellei ole jo ilmoitettu hallituksessa) jos:
  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. 
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvaa osaketta ei oteta huomioon äänimäärää laskettaessa.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.